UBND TỈNH TRÀ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

 
   

Số:  351/TB-ĐHTV

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                 Trà Vinh,  ngày  25  tháng  01  năm 2018

THÔNG BÁO

Tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học tháng 4 năm 2018
(Đào tạo tại Chi nhánh huyện Cầu Ngang)

Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng thứ hai, liên thông Đại học, Đại học, Cao đẳng hình thức vừa làm vừa học tháng 4 năm 2018, đào tạo tại Chi nhánh huyện Cầu Ngang cụ thể như sau:

I. Ngành tuyển:

 1. Tuyển sinh văn bằng Đại học thứ hai hình thức vừa làm vừa học:

TT Ngành tuyển sinh Mã ngành Ghi chú
1 Luật 7380101

Xét tuyển

(Không phải qua thi tuyển)

2 Kế toán 7340301

Điều kiện: Đối tượng đã có ít nhất một bằng tốt nghiệp đại học chính quy, vừa làm vừa học, từ xa đăng ký dự tuyển văn bằng đại học thứ hai phải khác với ngành đã tốt nghiệp. Trường sử dụng điểm trung bình chung học tập toàn khóa của thí sinh để xét tuyển. Thí sinh có kết quả học tập toàn khóa học đại học đạt từ 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10) hoặc 2.0 trở lên (theo thang điểm 4).

2. Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học hình thức vừa làm vừa học:

TT Ngành tuyển sinh Mã ngành Ghi chú
1 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (TC- ĐH) 7510301

Xét tuyển

(Không phải qua thi tuyển)

2 Luật (TC-ĐH) 7380101
3 Kế toán (TC-ĐH) 7340301

Điều kiện: Trường xét tuyển đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp đăng ký xét tuyển liên thông lên trình độ đại học. Trường sử dụng điểm trung bình chung học tập toàn khóa của thí sinh để xét tuyển. Thí sinh có kết quả học tập toàn khóa học trung cấp đạt từ 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10) hoặc 2.0 trở lên (theo thang
điểm 4).

Ghi chú: Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT.

3. Tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học:

TT Ngành tuyển sinh Mã ngành Xét tuyển tổ hợp môn
1 Luật 7380101 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vât lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa li
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
2 Kế toán 7340301 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vât lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Vât lí

Điều kiện: Người đã tốt nghiệp THPT. Nhà trường tổ chức xét tuyển theo tổ hợp môn
(sử dụng kết quả thi THPT quốc gia 2017 hoặc sử dụng kết quả học tập THPT).

Sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia 2017. Thí sinh sử dụng kết quả 3 môn để tham gia xét tuyển, không có môn nào đạt từ 1.0 điểm trở xuống. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Tổng 3 môn trong tổ hợp môn đạt từ 12.0 điểm trở lên (tính thang điểm 10).

Sử dụng điểm trung bình chung (điểm tổng kết) năm học lớp 12 của từng môn học trong tổ hợp môn để tham gia xét tuyển. Tổng điểm 03 môn xét tuyển trong tổ hợp phải đạt từ 15.0 điểm (theo thang điểm 10), trong đó không có môn nào dưới 3.5 điểm.

4. Tuyển sinh Cao đẳng hình thức vừa làm vừa học:

TT Ngành tuyển sinh Mã ngành Xét tuyển tổ hợp môn
1 Nuôi trồng thủy sản 6620303

Toán, Vật lí, Sinh học

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

2 Dịch vụ Thú Y 6640201

Điều kiện: Người đã tốt nghiệp THPT. Nhà trường tổ chức xét tuyển theo tổ hợp môn
(sử dụng kết quả thi THPT quốc gia 2017 hoặc sử dụng kết quả học tập THPT).

Sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia 2017. Thí sinh sử dụng kết quả 3 môn để tham gia xét tuyển, không có môn nào đạt từ 1.0 điểm trở xuống. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Tổng 3 môn trong tổ hợp môn đạt từ 12.0 điểm trở lên (tính thang điểm 10).

Sử dụng điểm trung bình chung (điểm tổng kết) năm học lớp 12 của từng môn học trong tổ hợp môn để tham gia xét tuyển. Tổng điểm 03 môn xét tuyển trong tổ hợp phải đạt từ 15.0 điểm (theo thang điểm 10), trong đó không có môn nào dưới 3.5 điểm.

II. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

III. Phương thức tổ chức đào tạo:

Hình thức vừa làm vừa học: Học ngày thứ 7, chủ nhật và buổi tối các ngày trong tuần.

IV. Hồ sơ dự tuyển, lệ phí ôn, thi và thời gian tuyển sinh:

  1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm có:

-  Hồ sơ đăng ký dự tuyển theo mẫu thống nhất của Trường ĐHTV (yêu cầu ghi đầy đủ các thông tin trong phiếu đăng ký dự tuyển);

-       Bằng tốt nghiệp hoặc chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản sao có chứng thực);

-  Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia (bản sao có chứng thực) đối với thí sinh đăng ký sử dụng kết quả từ kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển;

-  Học bạ THPT hoặc bảng điểm toàn khóa (bản sao có chứng thực) đối với thí sinh đăng ký sử dụng kết quả học tập THPT để xét tuyển;

-  02 bản sao (có chứng thực) bảng điểm và văn bằng tốt nghiệp trung cấp,
(đối với thí sinh xét tuyển liên thông lên trình độ đại học);

-  02 bản sao (có chứng thực) bảng điểm và văn bằng tốt nghiệp Đại học (đối với thí sinh xét tuyển văn bằng 2);

-       01 bản sao (có chứng thực) giấy khai sinh và Giấy chứng minh nhân dân;

-  02 phong bì có dán tem và ghi họ tên, địa chỉ liên lạc, điện thoại của người đăng ký xét tuyển;

-       Giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).

  1. Phát hành và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Phát hành và nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày thông báo đến hết ngày 14/4/2018 tại Chi nhánh huyện Cầu Ngang – Trường Đại học Trà Vinh;

            Thí sinh ở xa có thể tải phiếu đăng ký tham gia dự tuyển trên Website phòng Đào tạo (http://daotao.tvu.edu.vn).

  1. Hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển:

-  Hồ sơ, tiếp nhận, xử lý và quản lý hồ sơ dự tuyển: 60.000 đ/hồ sơ/thí sinh.

-  Lệ phí xét tuyển: 300.000 đ/hồ sơ/thí sinh.

Thí sinh đóng tất cả lệ phí xét tuyền khi nộp hồ sơ đăng ký, hồ sơ đã nộp không hoàn trả lại.

  1. Thời gian xét, công bố kết quả xét tuyển và dự kiến thời gian học

-  Thời gian xét tuyển từ ngày 16/4/2018 đến 20/4/2018.

-  Trường sẽ công bố kết quả xét tuyển trước ngày 09/5/2018 trên Website Chi nhánh huyện Cầu Ngang (http://cncn.tvu.edu.vn).

-  Thời gian làm thủ tục nhập học (dự kiến): 18/5/2018 đến 20/5/2018.

-  Thời gian khai giảng và học chính thức (dự kiến) kể từ ngày 26/5/2018.

Lưu ý:

Trong đợt tuyển sinh tháng 4/2018, các ngành có số lượng đăng ký dự tuyển không đủ để tổ chức lớp, Trường sẽ bảo lưu toàn bộ số hồ sơ và chuyển sang kỳ tuyển sinh kế tiếp (nếu có).

Cần biết thêm chi tiết xin liên hệ: Chi nhánh huyện Cầu Ngang – Trường Đại hoc Trà Vinh:

ü  Địa chỉ: ấp Mai Hương, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

ü  Điện thoại: 0294.3823621.

ü  Website: http://cncn.tvu.edu.vn.

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                               KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                                             (đã ký)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           VÕ HOÀNG KHẢI

                                                                   

Nơi nhận:

-       BGH trường;

-       Các đơn vị thuộc Trường;

-       Các cơ quan; trường học,…;

-       Niêm yết thông báo;

-       Website Trường, Website CNCN;

-       Lưu: VT, CNCN.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                              

                                                                

 


 Phiếu đăng ký dự tuyển: tải về

       


Kết quả thi Tốt nghiệp và Quyết định các lớp:

STT Chọn tải kết quả Chọn tải quyết định Lịch thi tốt nghiệp
1

 

 

 

2    
3
4  
5

                                                                                                 

       


 

Thông báo:

STT Tên thông báo Chọn tải thông báo Ghi chú
1

 

 

2    
3      

                                                                 CHI NHÁNH CẦU NGANG
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh